Радіологічне обладнання

Радіологія  це велика галузь медицини, яка базується на використанні іонізуючого випромінювання для лікування або діагностування багатьох захворювань.

Радіологія включає в себе такі області, як радіотерапія та радіодіагностика.

Радіодіагностика  це метод дослідження, при якому лікар за допомогою певного обладнання отримує інформацію про внутрішні структури організму пацієнта. Цей метод ще називають медичної візуалізацією. Рентгенодіагностика включає в себе рентгенодіагностику, радіографію, радіоізотопну діагностику, ультразвукову діагностику, магнітно-резонансну діагностику, інтервенційну та тепловізійну діагностику.

Рентгенодіагностичні методи в свою чергу поділяються на ангіографію, рентгенографію, рентгеноскопію, флюорографію та комп'ютерну томографію.

Радіотерапія  це метод лікування пацієнтів за допомогою іонізуючої радіації. Це може бути гамма - і бета - випромінювання, рентгенівське випромінювання, нейтронне випромінювання та інші.

До методу радіотерапії відносяться такі види лікування: нейрон-захватна терапія, рентгенотерапія, брахітерапії.

Компанія Еквіпмед пропонує широкий вибір устаткування для радіології. Це  діагностичні рентгенівські системи (мобільні та стаціонарні цифрові рентген-системи, універсальні комплекси для рентгенографії і рентгеноскопії), комп'ютерні томографи, мамографічні системи, магнітно-резонансні томографи, ангіографічні комплекси.